Bestyrelse

Formand

Ida Tokehøj

Sømarksvej 64, 5471 Søndersø

Telefon 24460698, E mail: sondersoborgerforening@gmail.com

Øvrige i bestyrelsen

Kasserer

Peder Madsen    (mail: p.e.madsen@outlook.dk )

Sømarksvej 86, 5471 Søndersø

Sekretær 

Jørgen Jørgensen ( Telf. 20988743 mail: agogjj@gmail.com )

Solsikkevænget 24, 5471 Søndersø

Bestyrelsesmedlem

Grethe Knudsen                  Feedback