Bestyrelse

Formand

Ida Tokehøj

Sømarksvej 64, 5471 Søndersø

Telefon 24460698, E mail: sondersoborgerforening@gmail.com

Øvrige i bestyrelsen

Søren Pedersen, kasserer tlf.20641742

Poul Erik Erlingsen

Jørgen Nygaard


                  Feedback