Begivenhedskalender

Søndersø Borgerforening ønsker  velkommen

Cafeen er igen åben for  alle


Kommende arrangementer i Borgercafeen Odensevej 10

OBS: Begrænset antal pladser i cafeen

Faste arrangementer:

1. lørdag i måneden: Hyggebanko kl. 14-16  

Lørdag og søndag: Håndarbejdscafé , spil, brætspil, skak, og kortspil m.m.

torsdage kl. 13.30
"Gå-gruppen mødes v/ BorgerCafeen, Odensevej 10

. Der vælges ml. 3 længder på rute

og afsluttes med en snak over en kop kaffe/te i Cafeen."

Kommende arrangementer: 

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes søndag den 19.06.2022 i Borgerhuset Dallundvej 20 i Søndersø
Dørene åbnes 16.00 for medlemmer til generalforsamling 
Kl. 16.30 afholdelse af generalforsamling
Kl. 18.00 dørene åbnes for ikke-medlemmer
Kl. 18.30 spisning med underholdning
Under og efter spisningen er der dinnershow/ musikalsk underholdning med Palle Krabbe, som helt sikkert vil sørge for , at vi får rørt både lattermuskler og stemmer.
Prisen for spisning og underholdning er for medlemmer af borgerforeningen 100,00 kr. For ikke-medlemmer er prisen 170,00  kr.
Tilmelding og betaling til Ida Tokehøj, telf. 24460698 senest mandag den 13.06.2022
Dagsorden iflg. vedtægterne fremgår af udsendte indkaldelse.